Home

De beelden waren eerst

Beelden  zeggen niet,
ze tonen -met de precisie van een armgebaar.
Tonen wat ik niet zeggen kan, maar tonen wil.

En toen de gedichten

De gedichten zeggen,
wat woorden zeggen kunnen.
Maar verbeelding heet.

En de dingen?

De dingen doen wat ze zijn -en zijn wat ze doen.
De tafel staat, de lamp schijnt,
de asbak neemt van de pijp de as.

En de essays?

De essays reflecteren.
Niet als in een spiegel, maar als de zon op het water.
Een blije schittering die geen zon is, en ook geen water.

 

  Catalogi actuele exposities